Lactobacillus plantarum DR7

Popis mechanizmu účinku

Vzhľadom na nároky každodenného života je v 21. storočí náročné pre ľudí zvládať tlak spoločnosti, rôzne hrozby, prírodné katastrofy a v poslednej dobe aj celosvetovú pandémiu COVID. Aj toto všetko umocňuje už rýchlo rastúci trend psychiatrických ochorení, ktoré častokrát predstavujú doživotnú liečbu.

Spoločnosti Neuraxpharm sa podarilo vyvinúť psychobiotikum, ktoré v kombinácii s horčíkom môže pomôcť v boji s následkami takéhoto tlaku.

Lactobacillus Plantarum DR7 prešiel klinickými štúdiami, ktorá potvrdili, že jeho podávanie môže pozitívne ovplyvniť prejavy stresu, úzkosť a depresiu u dospelých.

Popis mechanizmu účinku
Lactobacillus plantarum DR7™

V prvom rade zvyšuje tvorbu serotonínu. Štiepenie aminokyseliny tryptofán môže viesť k biosyntéze buď serotonínu (cez enzým tryptofán hydroxylázu 1 [TPH1]) alebo kynurenínu (cez enzýmy indoleamin 2,3-dioxygenázu [IDO]; Tryptofán 2,3-dioxygenázu (TDO)). Po podaní DR7, enzýmy zapojené do syntézy serotonínu sú aktívnejšie ako enzýmy zapojené do syntézy kynurenínu. Takto podanie L. plantarum DR7™ vytesní tryptofán z produkcie kynurenínu.

Za druhé, podanie L. plantarum DR7™ znižuje hladinu norepinefrínu, ktorá je pri strese zvýšená. L. plantarum DR7 reguluje hladinu norepinefrínu reguláciou aktivity dvoch enzýmov zapojených do jeho syntézy: Tyrozín hydroxyláza (TH) a dopamín beta hydroxyláza (DBH).

A za tretie, L. plantarum DR7™ moduluje molekuly plazmy spojené so stresom vrátane proti (interleukín 10) a prozápalových (interferón gama a tumor nekrózny faktor alfa) cytokínov a kortizolu.

Randomized Controlled Trial > Bened Microbes, 10 (4), 355-373 2019 Apr 19

Lactobacillus plantarum DR7 Alleviates Stress an Anxiety in Adults: A Randomised, Double-Blind, Placebo-Controlled Study

H X Chong 1, N A A Yusoff 2, Y-Y Hor 1, L-C Lew 1, M H Jaafar 1, S-B Choi 3, M S B Yusoff3, N Wahid 4, M F I L Abdullah 5, N Zakaria 2, K-L Ong 6, Y-H Park 7, M-T Liong 1

Affilations + expand

NeuraxBiotic Zen®

 • Randomizovaná, dvojito zaslepená a placebom kontrolovaná štúdia na 111 stresovaných dospelých (18-60 rokov), účinok L.P. DR7 (1 x 109 CFU) vs placebo podávané 12 týždňov.
 • Subjekty boli zaradené do štúdie na základe vykazovania strednej hladiny stresu za použitia Perceived Stress Scale-1 O (PSS-1 O) a boli tiež posudzovaní na stres, úzkosť a depresie za pomoci dotazníku Depression, Anxiety and Stress Scale (DASS-42) v 12. týždni.
 • DASS je súbor troch samotestovacích úrovní určených na meranie negatívnych emocionálnych stavov depresie, úzkosti a stresu
 • Vzorky plazmy boli odobraté v týždni O a 12 a boli vyhodnotené koncentrácie hormónu kortizol a cytokínov (interleukín-1  . IL-4, IL-1 O, tumour necrosis factor (TNF)-a a interferón
  (1 FN)-y)
 • CogState Brief Battery - použitý v týždni 12, na stanovenie pamäťových a kognitývnych funkcií.

Uvedená štúdia preukázala, že podávanie Lactobacillus plantarum DR7 (1×109 cfu/deň) počas 12 týždňov znížilo prejavy stresu, úzkosti, a celkové psychologické skóre už po 8 týždňoch u stresovaných dospelých v porovnaní s placebom pri vyhodnotení za pomoci dotazníku DASS-42.

Zároveň došlo k vylepšeniu kognitívnych a pamäťových funkcií u dospelých (P<0.05) vs placebo.

Podávanie Lactobacillus plantarum DR7 signifikantne redukovalo hladiny plazmového  kortizolu (stresový hormón) celkovo v porovnaní so skupinou placebo po 12 týždňoch (P=0.008), v doprovode so znížením prozápalových cytokínov v plazme  pri skupine DR7 v porovnaní so skupinou placebo ako sú IFN-γ (P<0.001) a TNF-α (P=0.006), and zvýšením protizápalových cytokínov IL-10 (P=0.035).

Je prvé psychobiotikum s klinicky preukázanou účinnosťou pre dospelých, ktorí hľadajú prirodzenú alternatívu liekov na depresiu a úzkosť:
 • pomáha udržiavať normálnu činnosť osi „mozog – črevo“
 • redukuje symptómy stresu a úzkosti (podľa dotazníku DASS-42)
 • zlepšuje celkové psychologické skóre
 • podporuje kognitívne a pamäťové funkcie (CogState brief battery)
Klinický prínos je spojený s:
 • významnou redukciou plazmatických hladín stresového hormónu kortizolu
 • znížením prozápalových a zvýšením protizápalových cytokínov v plazme
 • zvýšením koncentrácie protizápalových cytokínov v plazme
 • redukciu stresom vyvolanej syntézy norepinefrínu a kynurenínu
 • zvýšením syntézy serotonínu a dopamínu
 • horčík prispieva k správnemu fungovaniu nervového systému
 • Vyvinuté špeciálne pre stresom trpiacich dospelých.
 • Lieková forma: kapsuly  určené na prehĺtanie.
 • Každá kapsula obsahuje 10 miliárd CFU L. Plantarum DR7.
 • Každá kapsula obsahuje 56,25 mg horčíka.
 • Uskladnenie NIE JE potrebné v chladničke.
 • 30 kapsúl v jednom balení.
 • Dávkovanie: 1 kapsula denne počas 12 týždňov, možné užívať aj bez časového obmadzenia